KOOLITAJAD

Arenguprogrammi viib läbi osaühing Invicta. Invicta missiooniks on luua innustavaid arenguvõimalusi juhtidele, et nad saaksid muuta organisatsioonid edukamaks ja oma inimesed õnnelikumaks. Invicta treeneriteks oma valdkonna parimad spetsialistid ning tunnustatud ja suurte kogemustega juhid – tõelised praktikud, kelle väärt kogemused (õppetunnid ja edulood) inspireerivad inimesi ja meeskondi ambitsioonikaid arengueesmärke seadma ning neid saavutama. Arenguprogrammis ja koolitustel rakendatakse kaasaegseid, täiskasvanutele suunatud arengu- ja aktiivõppemeetodeid, mis on efektiivsed ja tulemuslikud. Jagatakse teadmisi, oskusi ja kogemusi, mis on end praktikas tõestanud ja mis tõepoolest töötavad.

 

Anu-Mall Naarits

Anul on komplekssete arenguprogrammide loomisest ja elluviimisest väga mitmekülgsed teadmised ja kogemused nii Eestist kui Ukrainast. Anu on tegutsenud turunduskoolitaja ja mentorina üle 20 aasta, mh. on ta korraldanud ja modereerinud aastaid Unistuste Tööandja ja Tallinn Marketing Week konverentse. Ta on Invicta OÜ, juhtimisajakirja Director ja Marketingi Instituudi tegevjuht, MTÜ UP Sport juhatuse liige.
Anu on lõpetanud Stockholmi Ülikoolis ärijuhtimise turunduse suuna ning õppinud Tartu Ülikoolis psühholoogiat. Samuti on ta läbinud Institute of Leadership and Management (UK) Master Trainer ja Effective Mentoring Skills väljaõppe.

Jüri Kriisemann

Jüri missiooniks on tuletada inimestele meelde, kui tähtis on võtta aega iseenda ja oma lähedaste jaoks. Oma erinevates rollides püüab Jüri hoida isetu vaatleja seisukohta, kes ei anna hinnanguid, vaid peegeldusi.
Jüri on juhina töötanud üle 30 aasta ja tema kogemused on väga erineva profiiliga organisatsioonidest. Praegu töötab ta turismi valdkonnas Tallinna Teletorn SA juhatajana, eelnevalt on ta ligi 20 aastat olnud seotud telekommunikatsiooniga – Eesti Telekom AS’i ja EMT AS’iga erinevates valdkondades.
Jüril on ka eluaegne õppija – ta on lõpetanud Estonian Business School´i ärijuhtimise magistriõppe konsultatsiooni eriala ning Eesti Diplomaatide Kooli rahvusvahelise õiguse ja suhete eriala, The Practitioner Diploma Executive Coaching The Academy of Executive Coaching / EBS. Lisaks on tal Tallinna Ülikooli terviseteaduse magistrikraad (MSc, kunstiteraapiad) ja lõpetatud ka kultuurharidusteaduskonnas näitejuhi eriala. Samuti on ta omandanud Institute of Leadership and Management (UK) Master Trainer Certificate’i.

Kadri Arula

Kadri missiooniks on, et inimesed armastaksid ja usaldaksid ennast rohkem, saavutaksid sisemise kindluse ja oleksid selle kaudu õnnelikumad kõigis rollides, mida nad oma elus täidavad. Koolitajana toetub Kadri täna selleks kogu maailmas üheks juhtivaks koolitusmeetodiks muutunud STRUCTOGRAM® koolitussüsteemile, mis põhineb inimeste individuaalsel biostruktuuri analüüsil.
Kadri varasem töökogemus on väga mitmekülgne– ta on olnud nii juht erinevatel tasanditel kui ka (tipp)spetsialist, töötanud nii era- kui ka avaliku sektori organisatsioonides nagu Invicta, SEB, Swedbank, KPMG Baltics, Tartu Linna Maksuamet, Jõgeva Tarbijate Kooperatiiv.
Kadri on omandanud Executive MBA Prantsuse kõrgkoolis Ecole Naitonale des Ponts et Chaussees (koostöös Bristoli Ülikooliga). Tal on STRUCTOGRAM süsteemi koolitaja litsents. Samuti omab ta Thomas International personaalse profiili analüüsi sertifikaati (DISC), Practitioner Diploma in Executive Coaching Academy of Executive Coaching / EBS, Institute of Leadership and Management (UK) Master Trainer sertifikaate.

Ahto Orav

Ahtol on väga head praktilised kogemused erinevate inimeste, protsesside, ressursside sh. muudatuste juhtimise osas suurtes organisatsioonides. Praktikust treenerina ja hariduse valdkonna spetsialistina oskab ta oma juhitöökogemusi väga hästi siduda kaasaegsete juhtimismeetoditega, tuua õpetlikke näiteid elust enesest ja siduda need oskuslikult koolitustel osalejate igapäevatööga.
Ahto on töötanud üle 15 aasta Audentese erahariduskontserni juhatuse esimehena. Varem töötas ta üle 10 aasta telekommunikatsiooni valdkonnas AS Eesti Telefonis erinevate funktsioonide ja allüksuste juhina, nõukogu liikmena.
Ahto on lõpetanud Eesti Põllumajandusülikooli diplomiinsenerina ja omandanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas magistrikraadi ärijuhtimise erialal (MBA). Lisaks paljudele juhtimisalastele koolitustele on Ahto täiendanud oma teadmisi ka Tallinna Ülikoolis pedagoogika alal ja juhtimistreeneri kvalifikatsiooni osas – Institute of Leadership and Management (UK) Master Trainer, kus tal lisaks on läbinud Effective Mentoring Skills väljaõppe.

Indrek Maripuu

Indreku arvates on maailm juba ammu jõudnud olukorda, kus edu aluseks ei ole enam ühekordne suurepärane äriidee mõne teenuse või toote pakkumiseks, vaid nö pidev leiutamise ja otsimise seisund ehk innovatsioon. See omakorda eeldab oskust läheneda olukordadele uue nurga alt, olla loov ning oma võimalused ära tunda.
Indrek on koolitaja, konsultant ja mentor, kes on keskendunud peamiselt strateegia ja toote- ning teenuste arenduse teemadele. Indreku peamine fookus inimeste ja meeskondade arendamisel on mõttemustrite murdmine ehk nutikus ja teistmoodi mõtlemine. Eesmärkide fookuse hoidmise teemadel on Indrek välja andnud ka raamatu ’’Saavutatud: kuidas muuta ideede ja strateegiate elluviimine kiireks, läbipaistvaks ja lihtsalt mõõdetavaks’’.
Indrek on ettevõtliku vaimuga ja nullist üles ehitanud mitu ettevõtet. Tuntud on ka tema juhitav ajurünnaku-stuudio Loovusait, kus ta aitab meeskondi uusi lahendusi nägema, loovamalt ja „kastist välja“ mõtlema, et Eesti elu edeneks.
Indrek on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli (MBA) ja täiendanud oma teadmisi nii ärijuhtimise, inimeste juhtimise, strateegia kui tootearenduse ja teenusedisaini valdkonnas. Põnevaimaks enesearendamise kogemuseks peab ta neurolingvistilist programmeerimist (NLP). Indrek on mh. läbinud ka Institute of Leadership and Management (UK) Effective Mentoring Skills väljaõppe.

Maarika Lember

Maarika lemmikteemadeks on läbi aastate olnud töötajate hindamine ja arendamine. Ta pakub tuge kompetentsisüsteemide ja -mudelite väljatöötamisel ja rakendamisel, eriti vajalikuks peab juhtide juhendamisoskuste süsteemset arendamist. Psühholoogiaalane kõrgharidus, erinevad nõustamisalased täienduskursused (lahenduskeskne lähenemine, pereteraapia, kognitiivkäitumuslik teraapia, psühhodraama protsessitöö) ning pikaajaline konsultatsiooniäris töötamise kogemus on pagas, mis pakub programmis väärtuslikku vaadet meeskondade juhtimise teemadel.
Maarika on töötanud nii personalijuhi kui konsultandina ettevõtetes Circle K Eesti AS, Statoil Fuel & Retail Eesti AS, Fontes PM AS, Eesti Maksekeskuse AS.
Maarika on omandanud Tartu Ülikooli magistrikraadi psühholoogia erialal cum laude. Koolitaja väljaõppe on ta saanud Gordon International Perekoolist, lisaks on ta omandanud Institute of Leadership and Management (UK) Master Trainer sertifikaadi ning tal on ka Rootsi Moreno Instituudi psühhodraama rakendaja liidri väljaõpe. Maarika on täiendavalt läbinud Erickson College International (Kanada) lahenduskeskse Coachi väljaõppeprogrammi „The ART and Science of Coaching’’.

Katrin Maack

Katrin on juhina töötanud ligi 20 aastat. Ta on olnud mitu aastat ametis Tallinna Ülikooli kommunikatsiooniosakonna juhina, samuti on tal ligi 9 aastane kogemus rahvusvahelises Rootsi juurtega korporatsioonis SCA Põhjamaade turundusjuhina töötamisel. Hetkel töötab ta Tallinna Teeninduskoolis õpetajatest koosneva meeskonna juhina, koordineerides üldainete õpetajate tööd ning olles juhtivõpetajate meeskonna liige. Katrinil on väga hea ettevalmistus koostöökultuuri kujundamise koolitusteemadeks.
Katrin on lõpetanud Tallinna Ülikooli kommunikatsioonijuhtimise erialal (MA) ja omandanud õpetajakutse (MA), samuti on läbinud Institute of Leadership and Management (UK) Master Trainer ja mentoroskuste väljaõppe. Ka on talle omistatud täiskasvanute koolitaja kutse, 6 tase (ANDRAS).

Urmo Vallner

Urmo tunneb juhtimist ja ettevõtlust erinevatest aspektidest. Tema põhjalikud teadmised ja oskus neid süsteemselt edasi anda teevad temast suurepärase koolitaja  finantside teemadel avatud konkurentsitingimustes tegutsevatele kultuuriasutustele.
Varasemalt on ta tippjuhina tegutsenud Eestis, Venemaal ja Euroopas. Urmo on töötanud jaekaubanduses, kinnisvara ja turvateenuste valdkonnas finantsjuhina ja juhatuse esimehena – Tallinna Kaubamaja, A-Selver, Koger & Partnerid, G4S, lisaks Aeroexpress juhatuse esimehe nõunikuna.
Urmo on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikoolis automaatika teaduskonna ja Eesti Diplomaatide Koolis diplomaatia ja rahvusvahelised suhted. Täiendkoolituste osas on olulisemad Essentials of Leadership – London Business School, Institute of Leadership and Management (UK) Master Trainer ja Effective Mentoring Skills, ta on ka Belbini meeskonnarollide atesteeritud treener.

 

Külalisesinejad:

Kristi Sell

Kristi toob programmi pikaaegse juhist sisekoolitaja ja coachina avaliku teenistuse juhi eetika ja  hoiakute vaate.  Kristi on täna Riigi Tugiteenuste Keskuse toetuste korraldamise talituse juhataja, varasemalt on ta töötanud 15 aastat Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametis kontrolliosakonna juhataja, sisekoolitaja ja coachina. Samuti on ta olnud Euroopa Nõukogu töögrupi AGRIFIN ekspert Eesti eesistumisel.

Urmas Dresen

Urmas toob programmi Eesti ühe uuenduslikuma ja mitmekülgsema muuseumi juhtimiskogemuse, kelle tegevus lähtub strateegiast, mida uuendatakse iga-aastaselt vastavalt keskkonnas toimuvatele muutustele. Mõned tunnustused Meremuuseumi tegevustele: Paksu Margareeta renoveerimine – Heritage in Motion, Kuldmuna ja Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali laureaat, Aasta turismitegu, Aasta ehitusprojekt, Pimedate Liidu aasta tegu 2020. Urmas on olnud SA Eesti Meremuuseum direktor 23 aastat.

Dan Mikkin

Dani 25-aastane praktiline kogemus disainimaailmas on andnud suure kogemusepagasi, mille põhjal tal on programmis väga hea anda tagasisidet teenuse disaini töödele. Ta on olnud rahvusvahelise teenusedisainibüroo Brand Manual partner ja kunstiline juht (sh disainer), loovjuht, strateeg, koolitaja, teenusedisainer. Dan on võitnud oma töödega mitmeid auhindu, nt Global Service Design Award, Kuldmuna ja Eesti Disainiauhind.

Mauri Dorbek

Apollo Group kogemus süsteemse teenuste disainiga on toonud kaasa rahvusvahelise teenusedisaini auhinna. Apollo on tänaseks ühest raamatupoest kasvanud Eesti suurimaks meelelahutusettevõtteks. Seda kogemust jagab ligi 20 aastat grupi erinevates ettevõtetes töötanud tegevjuht Mauri Dorbek.

Kaija Teemägi

Elisa kaudu tuleb programmi tänapäeval järjest enam levinud agiilsete töömeetodite kogemus.
Kaija on alates 2006 Elisa Eesti AS personalijuht ja juhatuse liige, varasemalt on olnud Elisa Mobiilteenused AS koolitusspetsialist. Kaija on valitud Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE Eesti mõjukaimaks personalijuhiks 2019.a, ta on eeskuju juhtimiskultuuri arendamisel ja uute lahenduste elluviimisel Elisas. Lisaks on ta targa töö eestkõnelejana ühiskondlikult panustanud paindlike tööviiside arengusse.

Pirkko Valge

Pirkko jagab programmis heategevuse finantseerimisalast kogemust, mis organisatsioonide kasvu on toetanud. Pirkko on 2014. aastast Heateo Sihtasutuse portfellijuht, 2015. aastast tegevjuht. Varasemad ametid on tal olnud Teater NO99 turundus- ja kommunikatsioonijuht, Swedbank ASi juhtide arendamise valdkonnajuht, muudatuste juhtimise meeskonna liige jt. Pirkko on ka SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu nõukogu liige ja SA Noored Kooli nõukogu liige.

Kätlin Alvela

Kätlin jagab programmis kogemust kuidas ka ülipingelises olukorras on võimalik tasakaalu endas hoida. Kätlin on 2017. aastast Häirekeskuse peadirektor. Varasemad töökogemused on tal Politsei- ja Piirivalveameti arendusosakonna ennetuse ja süüteomenetluse büroo juht, Lääne prefektuuri teabebüroo juht, kriminaalbüroo kriminaalteabetalituse juht ja koordinatsioonibüroo analüüsiteenistuse juht; Tartu Ülikooli õppejõud.