KOOLITAJAD

Arenguprogrammi viib läbi osaühing Invicta. Invicta missiooniks on luua innustavaid arenguvõimalusi juhtidele, et nad saaksid muuta organisatsioonid edukamaks ja oma inimesed õnnelikumaks. Programmi treeneriteks oma valdkonna parimad spetsialistid ning tunnustatud ja suurte kogemustega juhid – tõelised praktikud, kelle väärt kogemused erinevatest valdkondadest (õppetunnid ja edulood) inspireerivad juhte ja meeskondi ambitsioonikaid arengueesmärke seadma ning neid saavutama. Arenguprogrammis ja koolitustel rakendatakse kaasaegseid, täiskasvanutele suunatud arengu- ja aktiivõppemeetodeid, mis on efektiivsed ja tulemuslikud. Jagatakse teadmisi, oskusi ja kogemusi, mis on end praktikas tõestanud ja mis tõepoolest töötavad.

Anu-Mall Naarits

Anul on komplekssete arenguprogrammide loomisest ja elluviimisest väga mitmekülgsed teadmised ja kogemused nii Eestist kui Ukrainast. Anu on tegutsenud turunduskoolitaja ja mentorina üle 20 aasta, mh. on ta korraldanud ja modereerinud aastaid Unistuste Tööandja ja Tallinn Marketing Week konverentse. Ta on Invicta OÜ, juhtimisajakirja Director ja Marketingi Instituudi – uue nimega Visionest Institute OÜ tegevjuht.
Anu on lõpetanud Stockholmi Ülikoolis ärijuhtimise turunduse suuna ning õppinud Tartu Ülikoolis psühholoogiat. Samuti on ta läbinud Institute of Leadership and Management (UK) Master Trainer ja Effective Mentoring Skills väljaõppe.

Esper Linnamägi

Esper usub võimesse läbi elu areneda, igapäevaselt ümbritsevale huvi või üllatusega otsa vaadata, otsida ja eesmärgistada teemasid, mis siin olemisele mõtestatuse annavad. See mõttelaad on teda aidanud ka juhirollis olles. Juhtimise olemus seisneb tema arvates oskusliku tasakaalu leidmises ja hoidmises inimeste tundlikkuse, tööpanuse ja eesmärkide poole liikumise teel.
Esper on läbi viimase kahe aastakümne tegutsenud peamiselt klassikalise muusika valdkonnas, õppinud ja omandanud kogemusi valdkonna tippudega koos töötades nii Eestis kui välismaal. Alates 2011 on ta Eesti Filharmoonia Kammerkoori direktor ja alates 2015 moodustatud Sihtasutuse juhatuse liige.
Tal on magistrikraadid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast kultuurikorralduses ning Tallinna Tehnikaülikoolist digitaalsete muutuste juhtimises ettevõttes. Aastail 2013–2015 läbis ta kultuurimänedžeride täiendõppekursuse DeVos Instituudis Kennedy Keskuses ja Marylandi Ülikoolis.
Esper tegutseb täiendavalt mentori/coachi ja koolitajana. Mentorluse juurde jõudis ta läbi Fontese Mentorite Programmi ning ta omab European Mentoring and Coaching Council (EMCC) akrediteeringut Practitioner tasemel.

Aile Laansalu

Aile usub, et hea meeskonnatöö seisneb usalduses, millele loob aluse üksteise tugevuste ja nõrkuste tundmine. Tegelik potentsiaal saab avalduda, kui igal meeskonnaliikmel on selge arusaam enda ja teiste rollist ja mõjust organisatsioonile.
Aile on tegutsenud külalislahkuse valdkonnas 22 aastat meeskonna- ja ärijuhina. Tema hiljutine ja pikaajalisim töökogemus on rahvusvaheliselt tuntud Olde Hansa restoranijuhina, mis arendas tugevalt tema meeskonnaliidriks olemise ja koolitusoskusi.
Otsus hakata nõustajana tutvustama DISCi tuli ennekõike läbi enda kogemuste, mil see meetod sai talle efektiivseks ja praktiliseks abimeheks meeskondade moodustamisel, motiveerimisel, koolitamisel ja igapäevasel juhtimisel, aga ka turundus- ja müügitöös.
Aile on õppinud Tartu Ülikoolis psühholoogiat ja lisaks omab ta Thomas DISC nõustaja sertifikaati.

Ahto Orav

Ahtol on väga head praktilised kogemused erinevate inimeste, protsesside, ressursside sh. muudatuste juhtimise osas suurtes organisatsioonides. Praktikust treenerina ja hariduse valdkonna spetsialistina oskab ta oma juhitöökogemusi väga hästi siduda kaasaegsete juhtimismeetoditega, tuua õpetlikke näiteid elust enesest ja siduda need oskuslikult koolitustel osalejate igapäevatööga.
Ahto on töötanud üle 15 aasta Audentese erahariduskontserni juhatuse esimehena. Varem töötas ta üle 10 aasta telekommunikatsiooni valdkonnas AS Eesti Telefonis erinevate funktsioonide ja allüksuste juhina, nõukogu liikmena.
Ahto on lõpetanud Eesti Põllumajandusülikooli diplomiinsenerina ja omandanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas magistrikraadi ärijuhtimise erialal (MBA). Lisaks paljudele juhtimisalastele koolitustele on Ahto täiendanud oma teadmisi ka Tallinna Ülikoolis pedagoogika alal ja juhtimistreeneri kvalifikatsiooni osas – Institute of Leadership and Management (UK) Master Trainer, kus tal lisaks on läbinud Effective Mentoring Skills väljaõppe.

Urmo Vallner

Urmo tunneb juhtimist ja ettevõtlust erinevatest aspektidest. Tema põhjalikud teadmised ja oskus neid süsteemselt edasi anda teevad temast suurepärase koolitaja  finantside teemadel avatud konkurentsitingimustes tegutsevatele kultuuriasutustele.
Varasemalt on ta tippjuhina tegutsenud Eestis, Venemaal ja Euroopas. Urmo on töötanud jaekaubanduses, kinnisvara ja turvateenuste valdkonnas finantsjuhina ja juhatuse esimehena – Tallinna Kaubamaja, A-Selver, Koger & Partnerid, G4S, lisaks Aeroexpress juhatuse esimehe nõunikuna.
Urmo on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikoolis automaatika teaduskonna ja Eesti Diplomaatide Koolis diplomaatia ja rahvusvahelised suhted. Täiendkoolituste osas on olulisemad Essentials of Leadership – London Business School, Institute of Leadership and Management (UK) Master Trainer ja Effective Mentoring Skills, ta on ka Belbini meeskonnarollide atesteeritud treener.

Indrek Maripuu

Indreku arvates on maailm juba ammu jõudnud olukorda, kus edu aluseks ei ole enam ühekordne suurepärane äriidee mõne teenuse või toote pakkumiseks, vaid nö pidev leiutamise ja otsimise seisund ehk innovatsioon. See omakorda eeldab oskust läheneda olukordadele uue nurga alt, olla loov ning oma võimalused ära tunda.
Indrek on koolitaja, konsultant ja mentor, kes on keskendunud peamiselt strateegia ja toote- ning teenuste arenduse teemadele. Indreku peamine fookus inimeste ja meeskondade arendamisel on mõttemustrite murdmine ehk nutikus ja teistmoodi mõtlemine. Eesmärkide fookuse hoidmise teemadel on Indrek välja andnud ka raamatu ’’Saavutatud: kuidas muuta ideede ja strateegiate elluviimine kiireks, läbipaistvaks ja lihtsalt mõõdetavaks’’.
Indrek on ettevõtliku vaimuga ja nullist üles ehitanud mitu ettevõtet. Tuntud on ka tema juhitav ajurünnaku-stuudio Loovusait, kus ta aitab meeskondi uusi lahendusi nägema, loovamalt ja „kastist välja“ mõtlema, et Eesti elu edeneks.
Indrek on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli (MBA) ja täiendanud oma teadmisi nii ärijuhtimise, inimeste juhtimise, strateegia kui tootearenduse ja teenusedisaini valdkonnas. Põnevaimaks enesearendamise kogemuseks peab ta neurolingvistilist programmeerimist (NLP). Indrek on mh. läbinud ka Institute of Leadership and Management (UK) Effective Mentoring Skills väljaõppe.

Ilona Lott

Ilona tööalaseid valikuid iseloomustab soov aidata läbi viia või ellu kutsuda vajalikke põhjalikke muudatusi organisatsioonides, mis toimivad eriti multikultuurses keskkonnas. Ilona töökogemus kujutab endast enam kui 25 aastat erinevates ärivaldkonna rollides ja seejärel organisatsiooni ning inimeste arendamise funktsioonide eestvedamist. Ta on töötanud peamiselt erasektoris, kuid alustas omal ajal avalikust sektorist (Tallinna Vesi, Eesti Kindlustus, Schneider Electric).  Personalijuhtimise valdkonnas on ta läbi teinud pea kõik rollid ja hetkel töötab konsultandina ning interim juhina. Ilona on Chartered Institute of Personnel Associate (CIPD) liige, ta on olnud ka PARE juhatuses alates 2018.
Ilona on omandanud Tartu Ülikoolis haridusteaduse, EBS’is rahvusvahelise ärijuhtimise ja Taltechis tehnikateaduse magistrikraadid. Lisaks on ta saanud väljaõppe Sheppard Moscow Coaching kursuselt Londonis, Cubiks Personality  Assessor ja PDI Ninth House kursuselt Pariisis, ta omab ka personalijuhi 8. taseme kutsetunnistust.

Katrin Maack

Katrin on juhina töötanud ligi 20 aastat. Ta on olnud mitu aastat ametis Tallinna Ülikooli kommunikatsiooniosakonna juhina, samuti on tal ligi 9 aastane kogemus rahvusvahelises Rootsi juurtega korporatsioonis SCA Põhjamaade turundusjuhina töötamisel. Hetkel töötab ta Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuris täienduskoolituse valdkonna juhina.
Katrinil on väga hea ettevalmistus koostöökultuuri kujundamise koolitusteemadeks.
Katrin on lõpetanud Tallinna Ülikooli kommunikatsioonijuhtimise erialal (MA) ja omandanud õpetajakutse (MA), samuti on läbinud Institute of Leadership and Management (UK) Master Trainer ja mentoroskuste väljaõppe. Ka on talle omistatud täiskasvanute koolitaja kutse, 6 tase (ANDRAS), Genos International emotsionaalse intelligentsuse hindamise sertifitseeritud praktik.