KOOLITAJAD

Arenguprogrammi viib läbi osaühing Invicta. Invicta missiooniks on luua innustavaid arenguvõimalusi juhtidele, et nad saaksid muuta organisatsioonid edukamaks ja oma inimesed õnnelikumaks. Invicta treeneriteks oma valdkonna parimad spetsialistid ning tunnustatud ja suurte kogemustega juhid – tõelised praktikud, kelle väärt kogemused (õppetunnid ja edulood) inspireerivad inimesi ja meeskondi ambitsioonikaid arengueesmärke seadma ning neid saavutama. Arenguprogrammis ja koolitustel rakendatakse kaasaegseid, täiskasvanutele suunatud arengu- ja aktiivõppemeetodeid, mis on efektiivsed ja tulemuslikud. Jagatakse teadmisi, oskusi ja kogemusi, mis on end praktikas tõestanud ja mis tõepoolest töötavad.

Anu-Mall Naarits

Anul on komplekssete arenguprogrammide loomisest ja elluviimisest väga mitmekülgsed teadmised ja kogemused nii Eestist kui Ukrainast. Anu on tegutsenud turunduskoolitaja ja mentorina üle 20 aasta, mh. on ta korraldanud ja modereerinud aastaid Unistuste Tööandja ja Tallinn Marketing Week konverentse. Ta on Invicta OÜ, juhtimisajakirja Director ja Marketingi Instituudi tegevjuht, MTÜ UP Sport juhatuse liige.
Anu on lõpetanud Stockholmi Ülikoolis ärijuhtimise turunduse suuna ning õppinud Tartu Ülikoolis psühholoogiat. Samuti on ta läbinud Institute of Leadership and Management (UK) Master Trainer ja Effective Mentoring Skills väljaõppe.

Jüri Kriisemann

Jüri missiooniks on tuletada inimestele meelde, kui tähtis on võtta aega iseenda ja oma lähedaste jaoks. Oma erinevates rollides püüab Jüri hoida isetu vaatleja seisukohta, kes ei anna hinnanguid, vaid peegeldusi.
Jüri on juhina töötanud üle 30 aasta ja tema kogemused on väga erineva profiiliga organisatsioonidest. Praegu töötab ta turismi valdkonnas Tallinna Teletorn SA juhatajana, eelnevalt on ta ligi 20 aastat olnud seotud telekommunikatsiooniga – Eesti Telekom AS’i ja EMT AS’iga erinevates valdkondades.
Jüril on ka eluaegne õppija – ta on lõpetanud Estonian Business School´i ärijuhtimise magistriõppe konsultatsiooni eriala ning Eesti Diplomaatide Kooli rahvusvahelise õiguse ja suhete eriala, The Practitioner Diploma Executive Coaching The Academy of Executive Coaching / EBS. Lisaks on tal Tallinna Ülikooli terviseteaduse magistrikraad (MSc, kunstiteraapiad) ja lõpetatud ka kultuurharidusteaduskonnas näitejuhi eriala. Samuti on ta omandanud Institute of Leadership and Management (UK) Master Trainer Certificate’i.

Hille Luht-Pihelgas

Hillel on väga head praktilised teadmised ja kogemused sellest, kuidas juhina inimesi juhtida, arendada ja kuidas luua hästi toimivat meeskonda. Hille on oma töös põhjalik. Kliendid on kõrgelt hinnanud tema oskust näha organisatsiooni tervikpilti, jõuda kliendi tegelike arengu- ja probleemkohtadeni ning leida konkreetse kliendi jaoks ka reaalses elus töötavad lahendused ning metoodikad.
Hille on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ja ta on juhina töötanud erinevates organisatsioonides ja erinevatel juhitasanditel nii teeninduses, tootmises kui jaekaubanduses.
Hille on end täiendanud erinevatel kursustel nii kodumaiste kui ka välisspetsialistide käe all, mh. on ta FranklinCovey Company sertifitseeritud konsultant Eestis – käitumisstiilide uurimise, tõlgendamise ja kohandamisega tegeleva DISC®-metoodika sertifitseeritud treener.

Ahto Orav

Ahtol on väga head praktilised kogemused erinevate inimeste, protsesside, ressursside sh. muudatuste juhtimise osas suurtes organisatsioonides. Praktikust treenerina ja hariduse valdkonna spetsialistina oskab ta oma juhitöökogemusi väga hästi siduda kaasaegsete juhtimismeetoditega, tuua õpetlikke näiteid elust enesest ja siduda need oskuslikult koolitustel osalejate igapäevatööga.
Ahto on töötanud üle 15 aasta Audentese erahariduskontserni juhatuse esimehena. Varem töötas ta üle 10 aasta telekommunikatsiooni valdkonnas AS Eesti Telefonis erinevate funktsioonide ja allüksuste juhina, nõukogu liikmena.
Ahto on lõpetanud Eesti Põllumajandusülikooli diplomiinsenerina ja omandanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas magistrikraadi ärijuhtimise erialal (MBA). Lisaks paljudele juhtimisalastele koolitustele on Ahto täiendanud oma teadmisi ka Tallinna Ülikoolis pedagoogika alal ja juhtimistreeneri kvalifikatsiooni osas – Institute of Leadership and Management (UK) Master Trainer, kus tal lisaks on läbinud Effective Mentoring Skills väljaõppe.

Indrek Maripuu

Indreku arvates on maailm juba ammu jõudnud olukorda, kus edu aluseks ei ole enam ühekordne suurepärane äriidee mõne teenuse või toote pakkumiseks, vaid nö pidev leiutamise ja otsimise seisund ehk innovatsioon. See omakorda eeldab oskust läheneda olukordadele uue nurga alt, olla loov ning oma võimalused ära tunda.
Indrek on koolitaja, konsultant ja mentor, kes on keskendunud peamiselt strateegia ja toote- ning teenuste arenduse teemadele. Indreku peamine fookus inimeste ja meeskondade arendamisel on mõttemustrite murdmine ehk nutikus ja teistmoodi mõtlemine. Eesmärkide fookuse hoidmise teemadel on Indrek välja andnud ka raamatu ’’Saavutatud: kuidas muuta ideede ja strateegiate elluviimine kiireks, läbipaistvaks ja lihtsalt mõõdetavaks’’.
Indrek on ettevõtliku vaimuga ja nullist üles ehitanud mitu ettevõtet. Tuntud on ka tema juhitav ajurünnaku-stuudio Loovusait, kus ta aitab meeskondi uusi lahendusi nägema, loovamalt ja „kastist välja“ mõtlema, et Eesti elu edeneks.
Indrek on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli (MBA) ja täiendanud oma teadmisi nii ärijuhtimise, inimeste juhtimise, strateegia kui tootearenduse ja teenusedisaini valdkonnas. Põnevaimaks enesearendamise kogemuseks peab ta neurolingvistilist programmeerimist (NLP). Indrek on mh. läbinud ka Institute of Leadership and Management (UK) Effective Mentoring Skills väljaõppe.

Ilona Lott

Ilona tööalaseid valikuid iseloomustab soov aidata läbi viia või ellu kutsuda vajalikke põhjalikke muudatusi organisatsioonides, mis toimivad eriti multikultuurses keskkonnas. Ilona töökogemus kujutab endast enam kui 25 aastat erinevates ärivaldkonna rollides ja seejärel organisatsiooni ning inimeste arendamise funktsioonide eestvedamist. Ta on töötanud peamiselt erasektoris, kuid alustas omal ajal avalikust sektorist (Tallinna Vesi, Eesti Kindlustus, Schneider Electric).  Personalijuhtimise valdkonnas on ta läbi teinud pea kõik rollid ja hetkel töötab konsultandina ning interim juhina. Ilona on Chartered Institute of Personnel Associate (CIPD) liige, ta on olnud ka PARE juhatuses alates 2018.
Ilona on omandanud Tartu Ülikoolis haridusteaduse, EBS’is rahvusvahelise ärijuhtimise ja Taltechis tehnikateaduse magistrikraadid. Lisaks on ta saanud väljaõppe Sheppard Moscow Coaching kursuselt Londonis, Cubiks Personality  Assessor ja PDI Ninth House kursuselt Pariisis, ta omab ka personalijuhi 8. taseme kutsetunnistust.

Katrin Maack

Katrin on juhina töötanud ligi 20 aastat. Ta on olnud mitu aastat ametis Tallinna Ülikooli kommunikatsiooniosakonna juhina, samuti on tal ligi 9 aastane kogemus rahvusvahelises Rootsi juurtega korporatsioonis SCA Põhjamaade turundusjuhina töötamisel. Hetkel töötab ta Tallinna Teeninduskoolis õpetajatest koosneva meeskonna juhina, koordineerides üldainete õpetajate tööd ning olles juhtivõpetajate meeskonna liige. Katrinil on väga hea ettevalmistus koostöökultuuri kujundamise koolitusteemadeks.
Katrin on lõpetanud Tallinna Ülikooli kommunikatsioonijuhtimise erialal (MA) ja omandanud õpetajakutse (MA), samuti on läbinud Institute of Leadership and Management (UK) Master Trainer ja mentoroskuste väljaõppe. Ka on talle omistatud täiskasvanute koolitaja kutse, 6 tase (ANDRAS).

Urmo Vallner

Urmo tunneb juhtimist ja ettevõtlust erinevatest aspektidest. Tema põhjalikud teadmised ja oskus neid süsteemselt edasi anda teevad temast suurepärase koolitaja  finantside teemadel avatud konkurentsitingimustes tegutsevatele kultuuriasutustele.
Varasemalt on ta tippjuhina tegutsenud Eestis, Venemaal ja Euroopas. Urmo on töötanud jaekaubanduses, kinnisvara ja turvateenuste valdkonnas finantsjuhina ja juhatuse esimehena – Tallinna Kaubamaja, A-Selver, Koger & Partnerid, G4S, lisaks Aeroexpress juhatuse esimehe nõunikuna.
Urmo on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikoolis automaatika teaduskonna ja Eesti Diplomaatide Koolis diplomaatia ja rahvusvahelised suhted. Täiendkoolituste osas on olulisemad Essentials of Leadership – London Business School, Institute of Leadership and Management (UK) Master Trainer ja Effective Mentoring Skills, ta on ka Belbini meeskonnarollide atesteeritud treener.

Lauri Tabur

Lauri on oma pikaajalise avaliku sektori tippjuhi karjääri jooksul saanud väga palju praktiseerida oma teadmisi isiklikust efektiivsusest ja enesejuhtimisest ning see on leidnud ka avalikku tunnustust – aastal 2014 valisid PARE ja Pärnu Juhtimiskonverentsid Lauri Eesti Parimaks Juhiks ning aastal 2013 nimetati tema juhitud Sisekaitseakadeemia Eesti Unistuste Tööandjaks.
Täna on ta DiSC sertifitseeritud juhtimiskonsultant, kes on spetsialiseerunud avaliku sektori asutuste ja juhtide toetamisele sh rahvusvaheliselt: strateegiate ning prioriteetsete arengusuundade loomisel, missioonide, visioonide ja väärtuste väljatöötamisel, organisatsioonimuudatuse kontseptsiooni ettevalmistamisel ning läbiviimisel. Lisaks on ta ka Directori juhtimisteaduse uudiste vahendaja ja kolumnist, Tallinna Tehnikaülikooli innovatsioonipoliitika doktorantuuris ning Unistuste Tööandja konkursi žürii liige.
Varasemalt on Lauril ligi 25 aastat juhtimis- ja töökogemust avalikus sektoris – ta on olnud Sisekaitseakadeemia rektor ja teadus- ja arendusdirektor, Siseministeeriumi arendusjuht, Keskkriminaalpolitsei direktor ning politseipeadirektori asetäitja arenduse alal. Lauril on MSc Tallinna Tehnikaülikooli avaliku halduse juhtimises ja Tallinna Ülikooli sotsioloogias.