Omanda praktilised teadmised ja oskused iseenda, oma meeskonna ja organisatsiooni edukaks juhtimiseks!

Viimaste aastate erinevad globaalsed kriisid (tervise, energia, julgeoleku) on selgelt näidanud, kui tõsiselt ja erineva nurga alt võib saada mõjutatud meie kultuurielu, eesti rahva vaimsus ning viisid, kuidas me lahendame oma probleeme ja suhestume maailmaga.

Toetamaks kultuurivaldkonna asutustes töötavate juhtide isikliku, meeskondliku ja organisatsiooni arengu eesmärkide saavutamist, jätkab Kultuuriministeerium koostöös Invictaga arenguprogrammi ’’Kultuuriliider’’.

Arenguprogrammi eesmärgiks on kultuurivaldkonna asutustes töötavate juhtide igapäevatöö efektiivsemaks muutmine ja meeskondade tulemuslikkuse tõstmine, samuti kultuuriasutuste tippjuhtidele järelkasvu kasvatamine.

Arenguprogrammi on oodatud liituma kultuurivaldkonna asutuste tipp- ja keskastmejuhid või kõrge juhipotentsiaaliga töötajad asutuse suurusest ja omandivormist sõltumata.

Osaleja saavutab programmi läbimise tulemusena:

 • uue taseme juhtimisalastes teadmistes ja oskustes, mis toimivad ja on praktikas läbi proovitud
 • võimekuse uusi oskusi koheselt oma töörollis ja -kohal rakendada
 • oskuse oma juhtimisvõimekust süstemaatiliselt praktika ja reflektsiooni abil arendada
 • tugi- ja koostöövõrgustiku teiste programmis osalejate ja koolitajate näol
 • tasakaalu iseendas ja oma töörollis
 • enesekindluse meeskonnasuhete juhtimises, mille tulemusel tekib kaasatud ja motiveeritud meeskond

Programmis osalemise mõju tööandjale:

 • efektiivsed ja enesekindlad juhid
 • paremad suhted ja suhtlemine meeskondades
 • praktilised tulemused töökohapõhistes tegevustes

Arenguprogrammi maht:

Arvestuslikult on programmi maht kokku 264 ak.h, millest 114 ak.h on auditoorset õpet ja 150 ak.h iseseisvat tööd:

 • sissejuhatav veebiseminar
 • 12 koolituspäeva
 • praktilised iseseisvad tööd oma töökohal
 • 8 koolitusejärgset veebikohtumist koolitajaga tagasiside saamiseks
 • töövarjutamine
 • vajadusel personaalne coaching/mentorlus

Osaleja saab arenguprogrammi läbimise kohta tunnistuse, kui ta on osalenud vähemalt 75% koolitustest ja esitanud vähemalt 75% kodutöödest (vähemas mahus osalemise kohta on võimalik saada koolitusel osalemise tõend).

Arenguprogrammi kirjeldus:

Periood: 5.september 2024 – 29.mai 2025.

Arenguprogrammis koostatakse oma isiklik, meeskonna ja organisatsiooni arenguplaan ning praktiliste õpitegevuste fookused on järgnevad:

 • Isikliku arengu suunamine, ladusaks meeskonnatööks oma juhtimisstiili kohandamine
 • Organisatsiooni Eetikakoodeksi värskendamine/loomine
 • Globaalsete trendide analüüs ja raha kogumise mudeli kasutamine
 • Organisatsiooni arengukava analüüs ning strateegiliste suundade täpsustamine
 • Tegevusplaan organisatsiooni tõhusamaks muutmiseks
 • Eelarve muutmine, kuidas tulusid kasvatada
 • Organisatsiooni põhiteenuse atraktiivsemaks disainimine
 • Tegevusplaan töötajakogemuse parendamiseks
 • Tegevusplaan hästi toimiva koostöökultuuriga meeskonna kujundamiseks

5.09.2024 toimub Zoom’i vahendusel programmi kick-off veebiseminar.

Koolitusteemad Koolituse auditoorne maht Kuupäevad Koolitajad Asukohad

Kaasaegne ja tulevikku vaatav juht kultuurisektoris

1 päev 17.09 ja 16.10 Esper Linnamägi

Laulasmaa LaSpa ja Zoom

Käitumiseelistused juhina ja kuidas need enda meeskonna hüvanguks tööle panna

1 päev

18.09 ja 17.10

Aile Laansalu Laulasmaa LaSpa ja Zoom
Strateegiline ja muudatuste
juhtimine
2 päeva 30.-31.10 ja 28.11 Ahto Orav

Kokkuleppel* ja Zoom

Finantsjuhtimise nurgakivid 2 päeva 3.-4.12 ja 14.01 Urmo Vallner Kokkuleppel* ja Zoom
Innovatsioon: protsesside ja
teenuste disain
1 päev 21.01 ja 18.02  Indrek Maripuu Kokkuleppel* ja Zoom
Inimeste ja meeskondade
juhtimine
2 päeva

4.-5.03 ja 1.04

Ilona Lott

Kokkuleppel* ja Zoom

Koostöökultuuri kujundamine ja kommunikatsioon 2 päeva 8.-9.04 ja 7.05 Katrin Maack Kokkuleppel* ja Zoom
Kokkuvõtte- ja inspiratsioonipäev 1 päev 29.05 Anu-Mall Naarits Anija Mõis

Arenguprogrammi programmijuht on Anu-Mall Naarits.

Kokkuleppel* koolitused viime võimalusel läbi osalevate organisatsioonide ruumides.

Koolituspäevad kestavad üldjuhul 10.00 – 17.00 (v.a. 2. ja 12. koolituspäev).
1. ja 2. koolituspäev on kohapeal ööbimisega moodul.
Järelseminarid (2 ak.h) toimuvad Zoomi vahendusel.