Omanda praktilised teadmised ja oskused iseenda, oma meeskonna ja organisatsiooni edukaks juhtimiseks!

Eelmisel aastal alguse saanud koroonakriis on selgelt näidanud, kui põhjalikult võib viiruse nakkusoht kahjustada meie kultuurielu ja seeläbi mõjutada eesti rahva vaimsust ning viise, kuidas me lahendame oma probleeme ja suhestume maailmaga. Kultuurivaldkonna asutustes töötavate juhtide ees lasub vastutusrikas ülesanne uutes oludes kohaneda, korraldada tööd paindlikumalt ja efektiivsemalt ning leida uusi viise viimaks kultuuri oma valdkonnas edasi.

Toetamaks kultuurivaldkonna asutustes töötavate juhtide isikliku, meeskondliku ja organisatsiooni arengu eesmärkide saavutamist, alustab Kultuuriministeerium koostöös Invictaga arenguprogrammi ’’Kultuuriliider’’.

Arenguprogrammi eesmärgiks on kultuurivaldkonna asutustes töötavate juhtide igapäevatöö efektiivsemaks muutmine ja meeskondade tulemuslikkuse tõstmine, samuti kultuuriasutuste tippjuhtidele järelkasvu kasvatamine.

Arenguprogrammi on oodatud liituma kultuurivaldkonna asutuste tipp- ja keskastmejuhid või kõrge juhipotentsiaaliga töötajad asutuse suurusest ja omandivormist sõltumata.

Osaleja saavutab programmi läbimise tulemusena:

 • uue taseme juhtimisalastes teadmistes ja oskustes, mis toimivad ja on praktikas läbi proovitud
 • võimekuse uusi oskusi koheselt oma töörollis ja -kohal rakendada
 • oskuse oma juhtimisvõimekust süstemaatiliselt praktika ja reflektsiooni abil arendada
 • tugi- ja koostöövõrgustiku teiste programmis osalejate ja koolitajate näol
 • tasakaalu iseendas ja oma töörollis
 • enesekindluse meeskonnasuhete juhtimises, mille tulemusel tekib kaasatud ja motiveeritud meeskond

Programmis osalemise mõju tööandjale:

 • efektiivsed ja enesekindlad juhid
 • paremad suhted ja suhtlemine meeskondades
 • praktilised tulemused töökohapõhistes tegevustes

Arenguprogrammi maht:

Arvestuslikult on programmi maht kokku 264 ak.h, millest 96 ak.h on auditoorset õpet ja 168 ak.h iseseisvat tööd:

 • sissejuhatav veebiseminar
 • 12 koolituspäeva
 • praktilised iseseisvad tööd oma töökohal
 • 10 koolituse järgset veebikohtumist koolitajaga tagasiside saamiseks
 • töövarjutamine
 • vajadusel personaalne coaching/mentorlus

Osaleja saab arenguprogrammi läbimise kohta tunnistuse, kui ta on osalenud vähemalt 75% koolitustest ja esitanud vähemalt 75% kodutöödest (vähemas mahus osalemise kohta on võimalik saada koolitusel osalemise tõend).

Arenguprogrammi kirjeldus:

Periood: 7.september 2021 – 2.juuni 2022.

Arenguprogrammis koostatakse oma isiklik, meeskonna ja organisatsiooni arenguplaan ning praktiliste õpitegevuste fookused on järgnevad:

 • Isikliku arengu suunamine
 • Meeskonnaliikmete hindamine väärtuste alusel
 • Meeskonna struktuuri analüüs hästi toimivateks koostöösuheteks
 • Organisatsiooni arengukava analüüs ning strateegiliste suundade täpsustamine
 • Organisatsiooni põhiteenuse disainimine tõhusamaks, tulusamaks, atraktiivsemaks
 • Enda ja meeskonna kompetentside, oskuste analüüs, hästi toimiva meeskonna loomise kava
 • Organisatsiooni tõhusamaks muutmise plaan
 • Eelarve muutmine, kuidas tulusid kasvatada
 • Terve ja rõõmsa juhi ning meeskonna ‘pildi’ kokkupanek

7.09.2021 toimub Zoom’i vahendusel programmi kick-off veebiseminar.

Koolitusteemad Koolituse auditoorne maht Kuupäevad Koolitajad Asukohad

Kaasaegne ja tulevikku vaatav juht

1 päev 15.09.2021 ja 06.10 Jüri Kriisemann

Laulasmaa LaSpa ja Zoom

Juhi isiklik efektiivsus ja enesejuhtimine I

 

1 päev

16.09.2021 ja 05.10

Kadri Arula Laulasmaa LaSpa ja Zoom
Strateegiline juhtimine 1 päev

12.10.2021 ja 04.11

Ahto Orav

Von Stackelberg hotell Tallinn ja Zoom

Innovatsioon: protsesside ja teenuste disain 3 päeva

09.11.2021 ja 25.11
30.11.2021 ja 16.12
11.01.2022 ja 03.02

Indrek Maripuu Von Stackelberg hotell Tallinn ja Zoom
Inimeste ja meeskondade juhtimine 1 päev

08.02.2022 ja 03.03

Maarika Lember Von Stackelberg hotell Tallinn ja Zoom
Koostöökultuuri kujundamine 1 päev

08.03.2022 ja 31.03

Katrin Maack Von Stackelberg hotell Tallinn ja Zoom
Muudatuste juhtimine 1 päev

05.04.2022 ja 21.04

Ahto Orav Von Stackelberg hotell Tallinn ja Zoom
Finantsjuhtimise nurgakivid 2 päeva

03.-04.05.2022 ja 26.05

Urmo Vallner Von Stackelberg hotell Tallinn ja Zoom

Juhi isiklik efektiivsus ja enesejuhtimine II

1 päev 02.06.2022 Jüri Kriisemann Anija Mõis

Kõiki koolituspäevi modereerib programmijuht Anu-Mall Naarits.

Koolituspäevad kestavad üldjuhul 10.00 – 17.00 (v.a 2. ja 12. koolituspäev).
1. ja 2. koolituspäev on kohapeal ööbimisega moodul.
Järelseminarid toimuvad Zoomi vahendusel.