Omanda praktilised teadmised ja oskused iseenda, oma meeskonna ja organisatsiooni edukaks juhtimiseks!

Viimaste aastate erinevad globaalsed kriisid (tervise, energia, julgeoleku) on selgelt näidanud, kui tõsiselt ja erineva nurga alt võib saada mõjutatud meie kultuurielu, eesti rahva vaimsus ning viisid, kuidas me lahendame oma probleeme ja suhestume maailmaga.

Toetamaks kultuurivaldkonna asutustes töötavate juhtide isikliku, meeskondliku ja organisatsiooni arengu eesmärkide saavutamist, alustab Kultuuriministeerium koostöös Invictaga arenguprogrammi ’’Kultuuriliider’’.

Arenguprogrammi eesmärgiks on kultuurivaldkonna asutustes töötavate juhtide igapäevatöö efektiivsemaks muutmine ja meeskondade tulemuslikkuse tõstmine, samuti kultuuriasutuste tippjuhtidele järelkasvu kasvatamine.

Arenguprogrammi on oodatud liituma kultuurivaldkonna asutuste tipp- ja keskastmejuhid või kõrge juhipotentsiaaliga töötajad asutuse suurusest ja omandivormist sõltumata.

Osaleja saavutab programmi läbimise tulemusena:

 • uue taseme juhtimisalastes teadmistes ja oskustes, mis toimivad ja on praktikas läbi proovitud
 • võimekuse uusi oskusi koheselt oma töörollis ja -kohal rakendada
 • oskuse oma juhtimisvõimekust süstemaatiliselt praktika ja reflektsiooni abil arendada
 • tugi- ja koostöövõrgustiku teiste programmis osalejate ja koolitajate näol
 • tasakaalu iseendas ja oma töörollis
 • enesekindluse meeskonnasuhete juhtimises, mille tulemusel tekib kaasatud ja motiveeritud meeskond

Programmis osalemise mõju tööandjale:

 • efektiivsed ja enesekindlad juhid
 • paremad suhted ja suhtlemine meeskondades
 • praktilised tulemused töökohapõhistes tegevustes

Arenguprogrammi maht:

Arvestuslikult on programmi maht kokku 264 ak.h, millest 96 ak.h on auditoorset õpet ja 168 ak.h iseseisvat tööd:

 • sissejuhatav veebiseminar
 • 12 koolituspäeva
 • praktilised iseseisvad tööd oma töökohal
 • 10 koolituse järgset veebikohtumist koolitajaga tagasiside saamiseks
 • töövarjutamine
 • vajadusel personaalne coaching/mentorlus

Osaleja saab arenguprogrammi läbimise kohta tunnistuse, kui ta on osalenud vähemalt 75% koolitustest ja esitanud vähemalt 75% kodutöödest (vähemas mahus osalemise kohta on võimalik saada koolitusel osalemise tõend).

Arenguprogrammi kirjeldus:

Periood: 30.august 2022 – 7.juuni 2023.

Arenguprogrammis koostatakse oma isiklik, meeskonna ja organisatsiooni arenguplaan ning praktiliste õpitegevuste fookused on järgnevad:

 • Isikliku arengu suunamine
 • Meeskonnaliikmete hindamine väärtuste alusel
 • Eesmärgipäraste ja koostööd soodustavate mõttemudelite, suhtumiste ja käitumisviiside kasutamine
 • Organisatsiooni arengukava analüüs ning strateegiliste suundade täpsustamine
 • Organisatsiooni põhiteenuse disainimine tõhusamaks, tulusamaks, atraktiivsemaks
 • Enda ja meeskonna kompetentside, oskuste analüüs, hästi toimiva meeskonna loomise kava
 • Organisatsiooni tõhusamaks muutmise plaan
 • Eelarve muutmine, kuidas tulusid kasvatada

30.08.2022 toimub Zoom’i vahendusel programmi kick-off veebiseminar.

KoolitusteemadKoolituse auditoorne mahtKuupäevadKoolitajadAsukohad

Kaasaegne ja tulevikku vaatav juht

1 päev07.09 ja 05.10Jüri Kriisemann

Laulasmaa LaSpa ja Zoom


Juhi isiklik efektiivsus ja enesejuhtimine I


1 päev

08.09 ja 06.10


Hille Luht-Pihelgas

Laulasmaa LaSpa ja Zoom
Strateegiline ja muudatuste
juhtimine
2 päeva12.-13.10 ja 03.11 Ahto OravVon Stackelberg hotell Tallinn ja Zoom

Finantsjuhtimise nurgakivid
2 päeva
16.-17.11 ja 16.12
Urmo Vallner
Von Stackelberg hotell Tallinn ja Zoom

Innovatsioon: protsesside ja
teenuste disain

1+1 päeva

12.01 ja 10.02
15.02 ja 16.03 

Indrek Maripuu

Von Stackelberg hotell Tallinn ja Zoom

Inimeste ja meeskondade
juhtimine

1 päev

22.03 ja 20.04


Ilona Lott


Von Stackelberg hotell Tallinn ja Zoom

Koostöökultuuri kujundamine ja kommunikatsioon
2 päeva 3.-4.05 ja 1.06Katrin MaackVon Stackelberg hotell Tallinn ja Zoom

Juhi isiklik efektiivsus ja enesejuhtimine II

1 päev

07.06

Lauri Tabur

Anija Mõis

Kõiki koolituspäevi modereerib programmijuht Anu-Mall Naarits.

Koolituspäevad kestavad üldjuhul 10.00 – 17.00 (v.a. 2. ja 12. koolituspäev).
1. ja 2. koolituspäev on kohapeal ööbimisega moodul.
Järelseminarid toimuvad Zoomi vahendusel.