Omanda praktilised teadmised ja oskused iseenda, oma meeskonna ja organisatsiooni edukaks juhtimiseks!

Viimaste aastate erinevad globaalsed kriisid (tervise, energia, julgeoleku) on selgelt näidanud, kui tõsiselt ja erineva nurga alt võib saada mõjutatud meie kultuurielu, eesti rahva vaimsus ning viisid, kuidas me lahendame oma probleeme ja suhestume maailmaga.

Toetamaks kultuurivaldkonna asutustes töötavate juhtide isikliku, meeskondliku ja organisatsiooni arengu eesmärkide saavutamist, alustab Kultuuriministeerium koostöös Invictaga arenguprogrammi ’’Kultuuriliider’’.

Arenguprogrammi eesmärgiks on kultuurivaldkonna asutustes töötavate juhtide igapäevatöö efektiivsemaks muutmine ja meeskondade tulemuslikkuse tõstmine, samuti kultuuriasutuste tippjuhtidele järelkasvu kasvatamine.

Arenguprogrammi on oodatud liituma kultuurivaldkonna asutuste tipp- ja keskastmejuhid või kõrge juhipotentsiaaliga töötajad asutuse suurusest ja omandivormist sõltumata.

Kõik huvilised on oodatud 9.05 kell 10.00-11.00 Zoomis toimuvale programmi tutvustavale infotunnile, kus programmijuht Anu-Mall Naarits vastab tekkinud küsimustele!

Osaleja saavutab programmi läbimise tulemusena:

 • uue taseme juhtimisalastes teadmistes ja oskustes, mis toimivad ja on praktikas läbi proovitud
 • võimekuse uusi oskusi koheselt oma töörollis ja -kohal rakendada
 • oskuse oma juhtimisvõimekust süstemaatiliselt praktika ja reflektsiooni abil arendada
 • tugi- ja koostöövõrgustiku teiste programmis osalejate ja koolitajate näol
 • tasakaalu iseendas ja oma töörollis
 • enesekindluse meeskonnasuhete juhtimises, mille tulemusel tekib kaasatud ja motiveeritud meeskond

Programmis osalemise mõju tööandjale:

 • efektiivsed ja enesekindlad juhid
 • paremad suhted ja suhtlemine meeskondades
 • praktilised tulemused töökohapõhistes tegevustes

Arenguprogrammi maht:

Arvestuslikult on programmi maht kokku 264 ak.h, millest 96 ak.h on auditoorset õpet ja 168 ak.h iseseisvat tööd:

 • sissejuhatav veebiseminar
 • 12 koolituspäeva
 • praktilised iseseisvad tööd oma töökohal
 • 10 koolituse järgset veebikohtumist koolitajaga tagasiside saamiseks
 • töövarjutamine
 • vajadusel personaalne coaching/mentorlus

Osaleja saab arenguprogrammi läbimise kohta tunnistuse, kui ta on osalenud vähemalt 75% koolitustest ja esitanud vähemalt 75% kodutöödest (vähemas mahus osalemise kohta on võimalik saada koolitusel osalemise tõend).

Arenguprogrammi kirjeldus:

Periood: 30.august 2022 – 7.juuni 2023.

Arenguprogrammis koostatakse oma isiklik, meeskonna ja organisatsiooni arenguplaan ning praktiliste õpitegevuste fookused on järgnevad:

 • Isikliku arengu suunamine
 • Meeskonnaliikmete hindamine väärtuste alusel
 • Eesmärgipäraste ja koostööd soodustavate mõttemudelite, suhtumiste ja käitumisviiside kasutamine
 • Organisatsiooni arengukava analüüs ning strateegiliste suundade täpsustamine
 • Organisatsiooni põhiteenuse disainimine tõhusamaks, tulusamaks, atraktiivsemaks
 • Enda ja meeskonna kompetentside, oskuste analüüs, hästi toimiva meeskonna loomise kava
 • Organisatsiooni tõhusamaks muutmise plaan
 • Eelarve muutmine, kuidas tulusid kasvatada

30.08.2022 toimub Zoom’i vahendusel programmi kick-off veebiseminar.

KoolitusteemadKoolituse auditoorne mahtKuupäevadKoolitajadAsukohad

Kaasaegne ja tulevikku vaatav juht

1 päev07.09 ja 05.10Jüri Kriisemann

Laulasmaa LaSpa ja Zoom

Juhi isiklik efektiivsus ja enesejuhtimine I

 

1 päev

08.09 ja 06.10

Hille Luht-PihelgasLaulasmaa LaSpa ja Zoom
Strateegiline juhtimine1 päev

12.10 ja 03.11

Ahto Orav

Von Stackelberg hotell Tallinn ja Zoom

Innovatsioon: protsesside ja teenuste disain3 päeva

09.11 ja 01.12
07.12 ja 22.12
11.01 ja 02.02

Indrek MaripuuVon Stackelberg hotell Tallinn ja Zoom
Inimeste ja meeskondade juhtimine1 päev

08.02 ja 02.03

Maarika LemberVon Stackelberg hotell Tallinn ja Zoom
Koostöökultuuri kujundamine1 päev

08.03 ja 30.03

Katrin MaackVon Stackelberg hotell Tallinn ja Zoom
Muudatuste juhtimine1 päev

05.04 ja 04.05

Ahto OravVon Stackelberg hotell Tallinn ja Zoom
Finantsjuhtimise nurgakivid2 päeva

10.-11.05 ja 01.06

Urmo VallnerVon Stackelberg hotell Tallinn ja Zoom

Juhi isiklik efektiivsus ja enesejuhtimine II

1 päev07.06Hille Luht-PihelgasAnija Mõis

Kõiki koolituspäevi modereerib programmijuht Anu-Mall Naarits.

Koolituspäevad kestavad üldjuhul 10.00 – 17.00 (v.a. 2. ja 12. koolituspäev).
1. ja 2. koolituspäev on kohapeal ööbimisega moodul.
Järelseminarid toimuvad Zoomi vahendusel.