KANDIDEERIMINE

Kandideerimine 2024/2025 arenguprogrammi on avatud 6.-26.mai 2024.

Arenguprogrammi on oodatud osalema kultuurivaldkonna asutuste tipp- ja keskastmejuhid või kõrge juhipotentsiaaliga töötajad olenemata asutuse suurusest ja omandivormist, kes:

  • on väga motiveeritud end juhina teadlikult arendama
  • omab juhtimiskogemust vähemalt ühe aasta
  • soovib kaasa aidata oma meeskonna, asutuse ja valdkonna arengule
  • on valmis panustama oma aega ja energiat ning läbima programmi kogumahus
  • on saanud oma vahetu juhi nõusoleku programmis osalemiseks.

Arenguprogrammi grupi suurus on kuni 15 osalejat.

Kandidaatide arv ühest asutusest ei ole piiratud, soovitame osaleda programmis kahekesi.

Programmi osalejate valikul võetakse arvesse kandidaatide kogemust, motivatsiooni (sh valmisolekut väljakutseteks) ning eri valdkondade esindatust programmis.

Programmi maksumus osalejale või asutusele on 447 eurot (koos käibemaksuga), ülejäänud kulu katab Kultuuriministeerium.

Kultuuriministeerium sõlmib arenguprogrammis osalejatega kulude hüvitamise kokkuleppe, mis näeb ette programmi katkestamise tasu, kui osaleja loobub omal soovil programmi läbimisest enne selle lõppu, välja arvatud juhul, kui tegemist on mõjuva põhjusega (nt programmis osaleja haigestub pikaajaliselt või ilmneb mõni muu ootamatu õppimist takistav asjaolu).